(obj); آزادی-آبادی و عدالت - وجیزه ها

·        حتی آفتاب نیم روز بکار دارد تا تمام جهان را روشن کند, پس همیشه زمان نیاز است تا هرمبارزه ئی پیروز شود.

·        مقاومت را از بید باید آموخت, زیرا به مقابل آفتاب قد اعلم کرده است. در اینجا مسله "مشت و دروش" دیگر کهنه شده است. در واقعیت جنگ در اینجا از عدم تا به هستی است.

·        همیشه بعد از مرگ شمع خانه تاریک نمیشود, شاید مرگ شمع فقط قبل از طلوع آفتاب باشد.

·        یک وجه مشترک بین بهار, وصال, تبسم, غم و شکست موجود است و آن اینست که عمر همه کوتاه است.

·        خوشی سراب و غم حقیقت این دنیا است

·        خنده یار بی وفا و گریه دوست جاویدانی است.

·        دوستی که یک با از امتحان تان موفق بدر آمد هرگز دوباره امتحانش مکن.

·        شنیده ام که مردم از مردن میترسند. از من بشنوید که من از زنده بودن میترسم زیرا برای اینکه زنده بمایند باید هر دقیقه بمیرد.

·        هدف همیشه ثابت و استراتیژی همیشه در تغیر است. اصلاح استراتیژی به معنی تغیر در هدف نیست , به کلماتی دیگر علاقمندی ما همیشه ثابت و مسیر دستیابی به آن هر روز تغیر میخورد.

+ by دکتور جواد مفلح Jawad Mofleh در ۸۵/۰۵/۲۹ و ساعت ۱۰:۴۶ قبل از ظهر |

Powered by WebGozar